Obchodní podmínky


Dodací podmínky

 - zaslané objednávky jsou závazné, minimální hodnota pro přijetí objednávky je 300,- Kč s DPH (bez poštovného).

 -  objednávky jsou kompletovány do druhého dne, podle pořadí v kterém byly doručeny.

 -  balné není účtováno.

Možnosti doručení 

1. Českou poštou 

2. Osobní vyzvednutí na adrese provozovny

3.Zásilkovna.czMOŽNOSTI PLATBY

 - Bankovním převodem

 - DobírkouREKLAMACE ZBOŽÍ

 - Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Pro vyřízení reklamace je nutné vadu zboží bezodkladně nahlásit – typ vykazované vady a jakým způsobem se vada projevuje, popřípadě reklamace množství zboží. Bezodkladně znamená nejpozději do 5 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 -  Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, a to včetně odstranění vady.

 -  Na základě dodaných informací bude posouzen další postup při vyřizování reklamace.

 -  V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za nový kus či vrácena již zaplacená částka zpět.

 -  Kupující zašle vadné zboží a kopii faktury zpět na adresu prodejce.

 - Reklamované zboží kupující zasílá v pevném obalu aby nedošlo k dalšímu poškození.

 -  Po překontrolování vráceného zboží bude odesílateli zaslána částka, kterou zaplatil za zboží, poštovní poukázkou na jeho adresu anebo na jeho účet. Doporučujeme využití bankovního převodu neboť za platbu složenkou je účtován poplatek 30 Kč (viz ceník České pošty).

 -  Zasílání reklamovaného zboží je doporučeným balíkem ne na dobírku. Pokud bude zboží zasláno na dobírku a dojde k jeho převzetí, bude rozdíl mezi cenou doporučené zásilky a dobírkové zásilky naúčtován zákazníkovi k úhradě.Storno objednávky ze strany prodejce


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Vrácení zboží kupujícím

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutno dodržet tento postup:

1) Kontaktovat prodejce (viz Kontakty ), že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a jeho číslem úctu či adresou pro vrácení peněz.

2) Podmínky pro vrácení zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní s dokladem o koupi.

3) Zboží zaslat doporučeně tj. pojištěné (ne na dobírku), jelikož prodejce neručí za jeho případnou ztrátu. Pokud bude zboží zasláno na dobírku, bude rozdíl mezi cenou doporučené zásilky a cenou dobírkového balíku naúčtováno zákazníkovi k úhradě.

4) Po obdržení vráceného zboží, prodejce poukáže částku = hodnotu zboží na sdělený bankovní účet.

Nepřezetí zásilky kupujícím

v souladu s citovaným zákonem má prodejce nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly zasláním závazně objednaného zboží a nepřevzetím zásilky.

Při opakovaném nepřebírání závazně objednaného zboží bude zákazník vyřazen z databáze prodávajícího a další objednávky již nebudou akceptovány.

Ochrana osobních údajů spotřebitele


Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje má uloženy v databázi odběratelů a slouží především pro usnadnění identifikace zákazníka při dalších objednávkách. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.